Hôm nay, ngày
Sở Giáo dục và đào tạo
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
2058/BGDĐT-KHTC Triển khai hệ thống báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2013 - 2014 21/04/2014
11/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông 18/04/2014
12/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 18/04/2014
296/TTr-PT Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 18/04/2014
1976/BGDĐT-GDTX Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Ngữ văn chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm 2014 17/04/2014
1071 /QĐ-CT Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc 17/04/2014
1964 /BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn bổ sung thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 16/04/2014
1933 /BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn 15/04/2014
348/SNV-CCVC Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2014 14/04/2014
1815/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014 08/04/2014
205/TB-BGDĐT Thông báo tuyển sinh đi học đại học ngành Năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga năm 2014 04/04/2014
11/VBHN-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Văn bản hợp nhất) 04/04/2014
1686/BGDĐT-GDTX Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm 2014 02/04/2014
1656/BGDĐT-KTKDCLGD Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 01/04/2014
1090/QĐ-BGDĐT Quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT 27/03/2014
1555/BGDĐT-GDTrH Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 27/03/2014
09/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT 25/03/2014
1481/BGDĐT-GDTH Tổ chức cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho học sinh tiểu học 25/03/2014
20/2014/NĐ-CP Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 24/03/2014
Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2014 22/03/2014
1414/BGDĐT-ĐTVNN Đăng ký nhu cầu đào tạo tại LB Nga diện Hiệp định năm 2014 21/03/2014
1405/BGDĐT-TTr Triệu tập Hội nghị tập huấn triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg 21/03/2014
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 20/03/2014
1328/BGDĐT-CTHSSV Đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh đến trường trong mùa mưa lũ 19/03/2014
890/TB-BNV Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 18/03/2014
1303/BGDĐT-GDMN Tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non 18/03/2014
1279/BGDĐT-KHTC Thông báo danh sách các trường ĐH, CĐ công lập 17/03/2014
126/KH-BGDĐT Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở GD&ĐT năm 2014 17/03/2014
07/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học 14/03/2014
331/KTQLCLGD Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 11/03/2014
06/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 11/03/2014
986 /BGDĐT-GDTrH Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của GDPT và triển khai thực hiện Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT 05/03/2014
901/BGDĐT-KHTC Báo cáo kế hoạch và kết quả triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC 03/03/2014
04/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 28/02/2014
629/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề "Dư địa chí Việt Nam" 26/02/2014
80/KH-BGDĐT Kế hoạch Tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 25/02/2014
794/BGDĐT-CTHSSV Giới thiệu các nhân tập thể xét giải thưởng Vừ A dính 25/02/2014
808/BGDĐT-GDMN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường MN, giai đoạn 2013-2016" 25/02/2014
03/CĐ-CT Công điện khẩn về việc tập trung quyết liệt phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm gây sang người 24/02/2014
739/BGDĐT-CTHSSV Tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) 20/02/2014
04/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 12/02/2014
02/2014/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 08/02/2014
498/BGDĐT-CTHSSV Tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị, hóa chất thí nghiệm tại các trường học 07/02/2014
12/2014/QĐ-TTg Quyết định về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành 27/01/2014
329/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020" 25/01/2014
Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2014 25/01/2014
452 /BGDĐT-GDĐH Thông báo kết quả rà soát ngành ĐH trong trường đại học 25/01/2014
01/2014/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 24/01/2014
327/BGDĐT-CTHSSV Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý pháo, chất nổ 20/01/2014
317/UBND-TH1 Kiểm tra công nhận tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn quốc gia về PCGD Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 17/01/2014
05/2014/QĐ-TTg Quyết định về việc công khai chế dộ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức 15/01/2014
19/KH-BGDĐT Kế hoạch thực hiện công tác an toàn giao thông trong trường học năm 2014 15/01/2014
221/BGDĐT-VP Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 13/01/2014
211/BGDĐT-VP Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 13/01/2014
01 /LĐ.TKDVN - HTTHSVN Điều lệ giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ V năm 2014 09/01/2014
92/BGDĐT-GDTH Chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học 08/01/2014
92/BGDĐT-GDTH Chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học 08/01/2014
68/BGDĐT-GDTrH Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường 07/01/2014
68/BGDĐT-GDTrH Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường 07/01/2014
6074/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành 27/12/2013
7513/UBND-NC2 Đảm bảo an ninh thông tin khi sử dụng máy tính kết nối internet và thiết bị di động thông minh 25/12/2013
02/VBHN-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục 24/12/2013
9217/BGDĐT-CTHSSV Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014 24/12/2013
9194 /BGDĐT-CTHSSV Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 24/12/2013
40 /2013/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 18/12/2013
8835/BGDĐT-TTr Tiếp tục chấn chỉnh hoạt dộng dạy thêm, học thêm; thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định 10/12/2013
39/2013/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục 04/12/2013
37/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. 27/11/2013
1457/TB-BGDĐT Thông báo về việc bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 25/11/2013
126/TB-HTT Thông báo Kết quả Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ XI-2013 25/11/2013
1129/TB-VP Thông báo về việc tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008 - 2013 13/11/2013
8240/BGDĐT-VP Thông báo về việc không tổ chức đón tiếp khách nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 13/11/2013
36/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 06/11/2013
2765 /KTKĐCLGD-KT Tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2014 06/11/2013
150/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức 01/11/2013
148/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề 30/10/2013
145/2013/NĐ-CP Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài 29/10/2013
29-HD/TWĐTN-VP Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 29/10/2013
7842/BGDĐT-CSVCTBTH Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu của các cơ sở giáo dục và đào tạo 28/10/2013
1332/TB-BGDĐT Thông báo kết quả chung cuộc Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 25/10/2013
1330/KH-BGDĐT Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh cấp THPT toàn quốc lần thứ I năm 2013 25/10/2013
5004/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh cấp THPT 25/10/2013
141/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học 24/10/2013
1321/KH-BGDĐT Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2013 24/10/2013
138/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 22/10/2013
7679/BGDĐT-VP Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với GDMN và GDTH 22/10/2013
1317/TB-BGDĐT Thông báo đĩa phát thanh và Thông điệp tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2013 21/10/2013
7658/BGDĐT-VP Nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, tác nghiệp Thi đua – Khen thưởng 21/10/2013
2896/QĐ-UBND Quyết định chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc 17/10/2013
1293 /TB-BGDĐT Thông báo kết quả chấm điểm bài thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thời gian tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Chung cuộc 16/10/2013
382/STTTT-BCXB Thông báo lịch phát sóng chương trình "Chân dung cuộc sống" trên VTV4, Đài truyền hình Việt Nam 15/10/2013
124/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 14/10/2013
7475/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điển tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 14/10/2013
7484/BGDĐT-CTHSSV Tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ 14/10/2013
7460/BGDĐT-CTHSSV Đề cử tập thể, cá nhân tham gia xét chọn giải thưởng, khen thưởng Chương trình “Vì sự nghiệp trồng người” 11/10/2013
7449/BGDĐT-CTHSSV Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2013-2014 11/10/2013
737/BCH-PCT Tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 11/10/2013
7426/BGDĐT-CTHSSV Phòng, chống dịch cúm A(H7N9) và dịch đau mắt đỏ 10/10/2013
7343/BGDĐT- GDTrH Hướng dẫn tổ chức thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014 08/10/2013
7324/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 08/10/2013
375/STTTT-BCXB Tăng cường công tác tuyên truyền An toàn giao thông 08/10/2013
890/NGCBQLGD-NG Khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng 07/10/2013
1569/ĐHHN-ĐA2020 Tạm hoãn thời gian học NVSP của các giáo viên THPT 04/10/2013
1320/STC-HCSN Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 03/10/2013
998/SNV-CCVC Giải quyết chế độ ưu đãi đi đào tạo sau đại học đối với CB, CC, VC 02/10/2013
1231/TB-BGDĐT Thông báo kết quả hội thảo quốc gia về giáo dục đạo đức-công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam 30/09/2013
6999/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013 - 2014 30/09/2013
6573/BGDĐT-GDCN Hướng dẫn đào tạo ngành Sư phạm tiểu học trình độ TCCN 24/09/2013
35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoan 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP 19/09/2013
01/VBHN-BGDĐT Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 19/09/2013
34/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT 17/09/2013
6402/BGDĐT-GDQP Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013 – 2014 16/09/2013
3704/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành Giáo dục 10/09/2013
2503/QĐ-CT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 10/09/2013
2504/QĐ-CT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 10/09/2013
783/NGCBQLGD-CSĐTBD Báo cáo thực trạng đội ngũ giáo viên GDCD ở các cơ sở giáo dục phổ thông 09/09/2013
6100/BGDĐT-CTHSSV Chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014 06/09/2013
1128/CĐ-BGDĐT Công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT gửi các Sở GDĐT, các Đại học, Học viện, Viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN và các đơn vị trực thuộc Bộ 06/09/2013
6072/BGDĐT-CNTT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 04/09/2013
52/2013/QĐ-TTg Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 30/08/2013
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014 28/08/2013
5820/BGDĐT-CTHSSV Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2013-2014 23/08/2013
5816/BGDĐT- PC Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế 23/08/2013
5791/BGDĐT-CTHSSV Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013-2014 23/08/2013
5798/BGDĐT-GDCN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với GDCN 23/08/2013
5737/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới Việt Nam 21/08/2013
5735/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ NG&CBQLCSGD 21/08/2013
5737/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới Việt Nam 21/08/2013
5715/BGDĐT-GDDT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc 21/08/2013
5703/BGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013 - 2014 20/08/2013
3004/CT-BGDĐT Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2013 - 2014 15/08/2013
1014/TB-BGDĐT Thông báo kết quả giải Điền kinh, Bơi lội học sinh phổ thông toàn quốc năm 2013 12/08/2013
Trường trung cấp kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo tuyển sinh năm học 2013-2014 09/08/2013
5504/BGDĐT-VP Chuẩn bị khai giảng năm học mới 08/08/2013
5478/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2013-2014 08/08/2013
999/TB-BGDĐT Thông báo kết luận của Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2013 08/08/2013
5466/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014 07/08/2013
293/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh bổ túc THPT năm học 2013-2014 06/08/2013
5403/BGDĐT-KHTC Nộp báo cáo thống kê đầu năm 2013 – 2014 05/08/2013
5408/BGDĐT-GDTrH Thông báo kết quả cuộc thi "ATGT cho nụ cười ngày mai" và kế hoạch tổ chức lễ trao giải 05/08/2013
5410/BGDĐT-CTHSSV Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2013 - 2014 05/08/2013
984/TB-BGDĐT Thông báo kết quả Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ X - 2013 05/08/2013
07/2013/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù 31/07/2013
39/HDLN GD&ĐT - HKH Hướng dẫn sử dụng kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ Quỹ khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 31/07/2013
87/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân 30/07/2013
5253/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” 30/07/2013
Danh sách phân công giáo viên về công tác tại các đơn vị trường học 30/07/2013
2325/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 28/07/2013
68/KH- SGDĐT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014 28/07/2013
838/KTKĐCLGD Hướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh 24/07/2013
5091/BGDĐT-ĐANN Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh THCS và THPT năm 2013 23/07/2013
36/CV-HKH Trao quà cho con thương, bệnh binh loại 1, 2 nhân ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam 27/7 22/07/2013
1196/QĐ-TTg Quyết định về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên 19/07/2013
27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 16/07/2013
28/2013/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao 16/07/2013
72/2013/NĐ-CP Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
74/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 15/07/2013
26/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 15/07/2013
730/SNV-XDCQ Thẩm định kết quả xét tuyển giáo viên mầm non năm 2012 15/07/2013
630/SGD&ĐT-GDTrH Thông báo điểm sàn và Hướng dẫn tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 12/07/2013
4827/BGDĐT-GDQP Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDQP-AN cấp THPT toàn quốc lần thứ I, năm 2013 10/07/2013
4792/BGDĐT-GDĐH Chỉ tiêu và thời gian xét tuyển đối với học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng 09/07/2013
24/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 04/07/2013
702/SNV-CCVC Về việc bổ nhiệm ngạch sau khi thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2012 04/07/2013
416/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc chuẩn y kết quả tốt nghiệp giáo dục trung học phổ thông năm học 2012 - 2013 03/07/2013
97/SNV-VP Về việc thẩm định kết quả xét tuyển giáo viên năm 2012 03/07/2013
74/HD-CĐN Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam 02/07/2013
722/KTKĐCLGD-KĐĐH Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Cục KTKĐCLGD để bán sách 28/06/2013
576/SGDĐT – GDTrH Thông báo kết quả khảo sát giáo viên tiếng anh tiểu học, thcs, thpt (Lần 2) 28/06/2013
66/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 27/06/2013
4329/BGDĐT-GDTH Chấn chỉnh việc sử dụng SGK, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học 27/06/2013
1602/QĐ-CT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 25/06/2013
22HD/TWĐTN Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 22/06/2013
4221/BGDĐT-GDĐH Xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng học sinh đạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật năm 2013 21/06/2013
2204/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng - an ninh, cấp THPT toàn quốc lần thứ I năm 2013 21/06/2013
36/2013/QĐ-TTg Quyết định về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 18/06/2013
22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT Thông tư liên tịch quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non 18/06/2013
22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT Thông tư liên tịch quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non 18/06/2013
Kết quả các thí sinh đạt giải vòng 1 cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 18/06/2013
4069/BGDĐT-GDĐH Bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông trình độ cao đẳng, đại học 18/06/2013
10/CT-TTg Chỉ thị về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 12/06/2013
Thông báo tuyển sinh vào trường dự bị đại học Trung Ương Việt Trì - Phú Thọ 12/06/2013
2939/KH-UBND Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 07/06/2013
Phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2013 05/06/2013
497/SGDĐT-VP Mời dự Lễ khai mạc và Bế mạc cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc năm 2013 05/06/2013
11/2013/QĐ-UBND Quyết định về kinh phí và nguồn kinh phí tuyển sinh vào các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 04/06/2013
11/2013/QĐ-UBND Quy định về kinh phí tuyển sinh vào các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 04/06/2013
60 / KH - SGDĐT Kế hoạch về việc mở đợt cao điểm thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy 04/06/2013
58/KH- SGDĐT Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các trường học” năm 2013 31/05/2013
3670/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 30/05/2013
3670/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 30/05/2013
15/HD-HDTĐKT Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục 28/05/2013
3535/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác 27/05/2013
Thông báo gia hạn nộp kết quả học tập đối với người đào tạo không theo hệ thống tín chỉ dự xét tuyển giáo viên năm 2012 khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 27/05/2013
1840/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 24/05/2013
3507/BGDĐT-VP Chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi TN THPT 24/05/2013
3506/BGDĐT-CNTT Hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi 24/05/2013
125/SGDĐT-GDTrH Về việc báo cáo công tác giáo dục hòa nhập năm học 2012-2013. 24/05/2013
52 / KH - SGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 38 - CTr/TU ngày 26/12/2012 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đ 23/05/2013
1813/CT-BGDĐT Chỉ thị về công tác tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm năm 2013 và thực hiện kế hoạch hành động của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 22/05/2013
3419/BGDĐT-CTHSSV Bổ sung, sửa đổi điều lệ giải điền kinh, bơi lội và bóng rổ học sinh phổ thông toàn quốc năm 2013 22/05/2013
65/HD-CĐN Thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) 22/05/2013
67/HD-CĐN Hướng dẫn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2013 trong cán bộ, nhà giáo và người lao động 22/05/2013
66/HD-CĐN Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” - 2013 22/05/2013
116/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2013-2014 22/05/2013
3341/BGDĐT-CTHSSV Tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn do đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên 21/05/2013
426/SGDĐT- GDTrH Thông báo lịch khảo sát năng lực tiếng Anh (lần 2) theo Đề án Ngoại ngữ 2020 21/05/2013
635 /TB-BGDĐT Thông báo về việc tổ chức truyền trực tiếp Lễ phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 20/05/2013
1432/BTTTT-PTTH&TTĐT Về việc liên quan đến hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội 17/05/2013
01 CT/TWĐTN Chỉ thị về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn 17/05/2013
3289/BGDĐT-CTHSSV Nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè 2013 17/05/2013
324/QĐ-SGD&ĐT Quyết định thanh tra coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013