Hôm nay, ngày

Giáo dục Bình Xuyên - 15 năm vững bước một chặng đường

( Ngày 23-08-2013 )

Nhìn lại chặng đường 15 năm tái lập (1998-2013), cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, ngành giáo dục - đào tạo Bình Xuyên đã có bước phát triển khá toàn diện, vượt bậc về nhiều mặt. 

Nguyen Quang Hung-Binh Xuyen.jpg
 Đ/c Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT chúc mừng
ngành GD&ĐT huyện Bình Xuy
ên
 

Ngay sau khi tái lập, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa yếu; cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu… Trước tình hình đó, Huyện ủy, UBND huyện đã có những chủ trương chăm lo cho sự nghiệp trồng người, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa của huyện.

Nếu như năm 1998, toàn huyện (gồm 14 xã-thị trấn, cả xã Minh Quang) có 45 trường (MN 15, TH 16, THCS 14), có  trên 100 phòng học kiên cố, có nhiều phòng học tre nứa và phải học ba ca, chưa có lớp bán trú-trường bán trú, chưa có trường đạt chuẩn quốc gia; toàn huyện chưa phổ cập giáo dục, học sinh giỏi tỉnh xếp ở cuối bảng… thì đến năm 2013 (gồm 13 xã-thị trấn), toàn huyện có 54 trường (01 trường tư thục), trong đó 21 trường MN, 19 trường TH và 14 trường THCS. Đến nay, toàn huyện có 784 phòng học, trong đó phòng học kiên cố là 604 đạt 77.%, phòng bán kiên cố là 180 chiếm 23%. Số phòng học bộ môn 112 và 100% các trường TH, THCS có phòng thư viện, thiết bị. Số phòng học tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức học 2 buổi/ ngày, học bán trú và giảm tình trạng quá tải số học sinh/lớp. Tính đến tháng 6/2013, toàn huyện có 855 máy tính sử dụng để dạy học ( bậc TH có 17/19 trường, bậc THCS có 14/14 trường), 100% các nhà trường đã nối mạng và sử dụng liên lạc thông tin qua Internet, 53/53 trường công lập đã xây dựng Website và đưa vào hoạt động phục vụ chuyên môn. Tính đến nay, toàn huyện có 33/53 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt  62,26%, (trong có có 01 trường TH đạt chuẩn Quốc gia mức độ II); có13/13 xã trong huyện đã hoàn thành chương trình PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi; PCGDTH đúng độ tuổi và hoàn thành PCGD THCS. Hiện nay, tổng biên chế toàn ngành có 1700 người, trong đó cán bộ quản lý 141 người đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định của từng cấp học; có 1402 giáo viên, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đạt 72.8%; có 157 nhân viên trường học. 100% cán bộ giáo viên thường xuyên được tham gia tập huấn đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp sử dụng và quản lý đồ dùng dạy học, kỹ năng sống và tâm lý lứa tuổi... Phong trào xây dựng mỗi nhà trường là một trung tâm bồi dưỡng giáo viên được 100% các trường tích cực tham gia và đạt kết quả cao.

Chất lượng giáo dục toàn diện đã có những chuyển biến tích cực và vững chắc. Năm học 2012-2013, đã huy động được 56% các cháu trong độ tuổi ra nhà trẻ, 99.1% ra mẫu giáo, 100% trẻ 5 tuổi ra lớp học. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS 98.9%. Số lượng và chất lượng học sinh giỏi các cấp tăng rõ rệt, trở thành thế mạnh của giáo dục huyện nhà. Trong 3 năm gần đây giáo dục mũi nhọn có bước đột phá về cả số lượng và chất lượng. Cụ thể, năm học 2010-2011, bậc Tiểu học đạt 127 giải Tỉnh (giải nhất 9, giải nhì 32, giải ba 57, giải khuyến khích 29); bậc THCS đạt 94 giải Tỉnh (giải nhất 11, giải nhì 14, giải ba 29,  giải khuyến khích 40). Năm học 2011-2012, bậc Tiểu học đạt 136 giải Tỉnh ( giải nhất 8, giải nhì 40, giải ba 72, giải khuyến khích 16); bậc THCS đạt 76 giải Tỉnh ( giải nhất 1, giải nhì 13, giải ba 23,  giải khuyến khích 29). Năm học 2012-2013, bậc Tiểu học đạt 137 giải Tỉnh ( giải nhất 9, giải nhì 31, giải ba 68, giải khuyến khích 29); bậc THCS đạt 92 giải Tỉnh (giải nhất 7, giải nhì 12, giải ba 31,  giải khuyến khích 42). Riêng ở hai sân chơi khó nhất, học sinh TH Bình Xuyên đã đạt được kết quả mà những năm học trước chưa đạt được đó là Trạng nguyên cấp tỉnh và Huy chương vàng Olympic Toán cấp Quốc gia. Năm 2013, Bình Xuyên đứng thứ 2 về chất lượng giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9.

Với những giải pháp hữu hiệu, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, giáo dục Bình Xuyên đã có sự chuyển mình mạnh mẽ về cả chất và lượng: công tác quản lý giáo dục không ngừng được đổi mới; kỷ cương, nề nếp, quy chế chuyên môn được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp theo hướng lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường “trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi cán bộ, giáo viên xác định rõ vị trí - vai trò - trách nhiệm của mình trước học sinh, trước đơn vị và toàn xã hội. Đó thực sự là địa chỉ của “Kỷ cương nghiêm - Môi trường tốt - Chất lượng thật”.

Có được những bước tiến vượt bậc về chất lượng giáo dục như trên là do các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội, từ đó có sự chỉ đạo sâu sát và đầu tư chiều sâu về nguồn lực cho giáo dục-đào tạo. Huyện ủy- UBND huyện và ngành giáo dục đã triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp như: tuyên truyền cho toàn bộ cán bộ giáo viên, đặc biệt cán bộ quản lý ngành giáo dục nhận thức đầy đủ, đúng đắn những định hướng phát triển giáo dục của Ngành, từ đó đề xuất những mục tiêu phù hợp với thực tiễn của địa phương; toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên, đặc biệt cán bộ quản lý ngành giáo dục luôn tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, phát huy dân chủ cơ sở và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tăng cường năng lực tự chủ cho các cơ sở giáo dục; toàn ngành tập trung đổi mới quản lý giáo dục, phát huy đội ngũ nhà giáo, tăng cường công tác thanh kiểm tra và huy động tối đa các nguồn lực để phát triển giáo dục; đồng thời thực hiện: Chủ động – Công khai – Công bằng - Hiệu quả trong quản lý chất lượng giáo dục.

Nâng tầm sự nghiệp giáo dục-đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng toàn diện ổn định bền vững, nhân rộng mô hình trường chuẩn quốc gia là mục tiêu ưu tiên trong những năm tới của Đảng bộ huyện Bình Xuyên. Theo đó, “…Chăm lo phát triển giáo dục Mầm non; đảm bảo sự ổn định bền vững phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; duy trì có hiệu quả phổ cập THCS, phấn đấu đạt phổ cập THPT vào năm 2015; đổi mới công tác quản lí giáo dục, phương pháp dạy học; tăng cường công tác thanh tra, kiểm định chất lượng ở tất cả các cấp học, ngành học; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng học sinh giỏi ở các cấp…” ( Trích “ Báo cáo chính trị” - Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XVIII, năm 2010).

Để đạt được những mục tiêu đó, toàn ngành giáo dục của huyện nhà phải quyết tâm  vào cuộc thực sự và thường xuyên; phải lắng nghe, thấu hiểu, phân tích, dự báo và kịp thời đưa ra - điều chỉnh các liệu pháp phù hợp với từng mục tiêu, từng giai đoạn. Với lộ trình, bước đi và giải pháp phù hợp, tin tưởng rằng sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bình Xuyên sẽ đáp ứng yêu cầu “đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho công cuộc đổi mới – công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nhanh chóng đưa huyện nhà “có đủ các yếu tố cơ bản của một huyện công nghiệp trước năm 2015, trở thành đô thị loại IV trước năm 2020”.

Ngô Quốc Thể- CV PGD Bình Xuyên

Các tin khác
Thống kê truy cập
13
Hôm nay617
Hôm qua980
Tuần này3930
Tháng này26931
Tất cả7442715