Hôm nay, ngày

Phòng GD&ĐT Yên Lạc: Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tiểu học năm học 2013-2014

( Ngày 31-10-2013 )

Thực hiện hướng dẫn số 300/HD-SGD&ĐT của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2013-2014; Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phòng GD&ĐT Yên Lạc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học năm học 2013-2014.

Nguyen Ngoc Lau.jpg
 Đ/C Nguyễn Ngọc Lâu, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc

          Chỉ đạo cuộc thi có Đ/C Nguyễn Ngọc Lâu, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, Đ/C Trịnh Quốc Trung Chuyên viên phụ trách bậc tiểu học cùng 18 giám khảo tham gia giám sát cuộc thi. Cuộc thi diễn ra 03 ngày, từ ngày 28/10 đến hết ngày 30/10/2013. Đối tượng dự thi là các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện, có đủ các điều kiện:

- Có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (SPNCKHSPƯD) hoặc chuyên đề chuyên môn (CĐCM) đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. SKKN, SPNCKHSPƯD, CĐCM phải được viết thành báo cáo và đã được Ban tổ chức Hội thi cấp trường công nhận và xếp loại.

- Trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên; thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; không trong thời gian thi hành các hình thức kỉ luật.

Khai mạc hội thi, Ông Nguyễn Ngọc Lâu, Phó Trưởng phòng GD&ĐT đã nêu rõ mục đích của đợt thi là để tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học; tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục ở mỗi đơn vị và trong toàn ngành. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông.

Thi GVG 2.jpg
 Thí sinh tham gia dự thi
 

        Mỗi thí sinh dự thi đều phải trải qua 03 bài thi: Bài thi số 1: (SKKN hoặc SPNCKHSPƯD hoặc CĐCM). Mỗi giáo viên tham gia Hội thi, thông qua đơn vị đăng kí dự thi nộp 01 báo cáo SKKN hoặc SPNCKHSPƯD hoặc CĐCM có xác nhận đánh giá của Hiệu trưởng; Bài thi số 2 (kiểm tra năng lực):Thi viết, trong thời gian 120 phút, nội dung kiểm tra năng lực về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục tiểu học và những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành; Bài thi số 3 (thi giảng dạy): Thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi: Tiết thứ nhất do giáo viên tự chọn; tiết thứ hai do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

Hội thi tổ chức khoa học, hiệu quả và đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

Giáo viên dự thi nghiêm túc, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học.

 Trần Việt Anh - GD&ĐT Yên Lạc

Các tin khác
Thống kê truy cập
21
Hôm nay650
Hôm qua980
Tuần này3963
Tháng này26964
Tất cả7442748