Hôm nay, ngày

Sở GD&ĐT tổ chức quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng (Khóa XI)

( Ngày 19-01-2014 )

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng Sở GD&ĐT nắm được các nội dung của Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI). Sáng ngày 17/01/2013, Sở GD&ĐT đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

TU8-1.JPG
Đồng chí Hoàng Minh Quân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT khai mạc Hội nghị
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Quân - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT nêu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XI đối với toàn Đảng, toàn dân và đặc biệt là đôi với ngành GD&ĐT. Đồng chí đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng Sở GD&ĐT nghiên cứu thật kỹ các nội dung của Kết luận và Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI), đặc biệt là Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

TU8-2.JPG
 Đồng chi Bùi Huy Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 
 

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã được nghe đồng chí Bùi Huy Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, Kết luận về “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” và một số vấn đề Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

TU8-3.JPG
Toàn cảnh Hội nghị

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), được ngành Giáo dục và Đào tạo xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, ngành tập trung chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các Nghị quyết, để mỗi đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản về tinh thần của các Kết luận, Nghị quyết, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức sai lệch. Chỉ đạo các phòng ban liên quan xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong đó có Nghị quyết quan trọng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Ban biên tập

Thống kê truy cập
19
Hôm nay640
Hôm qua980
Tuần này3953
Tháng này26954
Tất cả7442738