Hôm nay, ngày

Sở GD&ĐT triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 6, (khóa XI)

( Ngày 25-03-2013 )

Chiều 22/3/2013, Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 (khóa XI) tới toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức cơ quan Sở.
 
Trực tiếp phổ biến, quán triệt các nội dung của hội nghị là đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí đã trình bày trực quan, dẫn giải quá trình và phân tích cô đọng, súc tích những nét mới về quan điểm chỉ đạo định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 2 nghị quyết và 2 kết luận của Hội nghị T.Ư 6.
 
Bao gồm: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐN trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 50- KL/TW ngày 29/10/2012 về “Đề án tiếp tục sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.
 
Trong đó, đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo kết luận số 51 đã được lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh trình bày khá cặn kẽ.
 
Cho đến nay, nền giáo dục đào tạo quốc dân mới trải qua 3 lần cải cách. Đó đều vào những thời khắc quan trọng của lịch sử đất nước như Cách mạnh chuyển giai đoạn mới cần chuẩn bị lực lượng trình độ cao cho kháng chiến; lần cải cách thứ hai diễn ra sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng và lần thứ ba sau khi thống nhất đất nước năm 1975.
 
IMG_3692.JPG
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng trình bày tại hội nghị
 
Theo đánh giá, ba cuộc cải cách trên chủ yếu tập trung vào khối trung học phổ thông, nội dung cải cách còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì thế hiện nay, trước thời kỳ phát triển mới của đất nước; trước tình hình biến động phức tạp của thế giới; nhu cầu tăng cường hợp tác cũng như cạnh tranh trong phát triển khoa học công nghệ cũng như sự yếu kém, hạn chế của giáo dục đào tạo thời gian qua, Hội nghị T.Ư 6 họp tháng 10/2012 đã thống nhất ban hành kết luận T.Ư này - bổ sung, phát triển nhiều nội dung có liên quan trên tinh thần Nghị quyết T.Ư 2 (khóa 8).
 
Sau phần phương hướng, mục tiêu, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã đi sâu nêu bật 7 nhiệm vụ của ngành giáo dục đào tạo. Thứ nhất nhấn mạnh, quán triệt đầy đủ, thể hiện bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, phải đi trước, triển khai trước.
 
Thứ hai, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt nam giai đoạn 2011-2020 và quy hoạch phát triển nhân lực của các tỉnh, thành và bộ, ngành để thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, làm cho nhân lực trở thành lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, nhất là từ các nước có nền khoa học công nghệ và giáo dục hiện đại. Triển khai mạnh mẽ quy hoạch nhân lực ngành giáo dục của mỗi địa phương. 
 
Thứ ba, các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành giáo dục triển khai đợt sinh hoạt, hiến kế và xây dựng chương trình hành động, khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích, tiêu cực trong thi cử.
 
Thứ tư, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong cả nước. Chỉ đạo chặt chẽ việc cho phép thành lập các trường đại học, cao đẳng mới, bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật. Đánh giá và có giải pháp phù hợp để triển khai bảo đảm hiệu quả, khách quan việc xây dựng các đại học trọng điểm, trường đại học và dạy nghề đạt trình độ khu vực và quốc tế. Xử lý kiên quyết các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
 
Thứ năm, kiểm tra, chấn chỉnh việc đào tạo tại chức, đào tạo liên kết với nước ngoài bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 
Thứ sáu, tích cực triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; tăng cường dạy và học ngoại ngữ, tin học trong hệ thống giáo dục quốc dân; chuẩn bị đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.
 
Cuối cùng, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng trường học xuống cấp và quá tạm bợ ở vùng sâu, vùng xa; thực hiện tích cực việc luân chuyển giáo viên để giải quyết chính sách đối với giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Hội nghị được đánh giá là bổ ích với nhiều nội dung mới có ý nghĩa thời sự, quan trọng, sát với thực tiễn được trình bày cô đọng, dễ hiểu và sinh động, thu hút sự quan tâm chú ý lắng nghe và tiếp thu của các cán bộ và nhân viên Sở.
 
• Ban biên tập

 

Thống kê truy cập
40
Hôm nay706
Hôm qua980
Tuần này4019
Tháng này27020
Tất cả7442804